Normal_geld_briefgeld_munten

Een consortium onder leiding van de Universiteit van Amsterdam ontvangt ruim 20 miljoen euro subsidie om de relatie tussen planten en de micro-organismes op hun wortels te onderzoeken. Dit project zal op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzaam verbeteren van de wereldvoedselvoorziening. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam.

De zwaartekrachtsubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is toegekend aan een ambitieus consortium van Nederlandse levenswetenschappers die met de nieuwst beschikbare technieken de interactie tussen planten en hun wortelmicrobioom willen bestuderen. Het wortelmicrobioom is het geheel aan bacteriën en schimmels die leven in, op en rond de wortels van planten. De bacteriën en schimmels helpen nutriënten vrij te maken uit de bodem, beschermen de plant tegen bijvoorbeeld droogte en zijn belangrijk voor de gezondheid van de plant. Toch is er nog heel weinig bekend over hoe planten deze gunstige micro-organismes aantrekken en hoe ze de plant helpen en beschermen.
 
Het project is MiCRop gedoopt en is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (projectleider prof. dr. Harro Bouwmeester), Wageningen Universiteit (prof, dr. Christa Testerink en prof. dr. Marcel Dicke), Vrije Universiteit Amsterdam (prof. dr. Toby Kiers), Universiteit Utrecht (prof. dr. ir. Corné Pieterse), en het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (prof. dr. Jos Raaijmakers). Karen Maex, rector van de Universiteit van Amsterdam: "Dit onderzoek zal leiden tot grensverleggende inzichten over de rol van micro-organismen in het welzijn van planten. De uitkomsten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame voorziening van gezonde voeding, een van de grootste huidige maatschappelijke uitdagingen."
Door: Nationale Onderwijsgids