Normal_logo__rathenau_instituut

Het Rathenau Instituut organiseert in de komende maanden drie debatten, waarin een maatschappelijke uitdaging centraal staat die samenleving, politiek én wetenschap samen moeten aangaan. Dit gebeurt in samenwerking met de Onderwijsraad en AWTI. Dit meldt Rathenau Instituut.

Het onderzoek Balans van de wetenschap 2018 laat zien dat de toekomstbestendigheid en maatschappelijke waarde van de Nederlandse wetenschap aandacht verdienen. In de debatreeks 'Keuzes voor de toekomst van de wetenschap' staat de vraag centraal: Hoe zorgen we dat wetenschap bijdraagt aan de uitdagingen waar de samenleving nu en straks voor staat?
 

Debatten 

9 september: Wat waterveiligheid ons kan leren over missie-gedreven wetenschap
30 september: Lessen uit de kringlooplandbouw over wetenschap met impact
28 oktober: Op naar een gezonde balans tussen onderwijs en onderzoek
 
Meer informatie over de debatten en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de website van het Rathenau Instituut.
 
Door: Nationale Onderwijsgids