Normal_promoveren__promovenda__universiteit__promotieonderzoek

Het onafhankelijke onderzoeksbureau CHEPS concludeert dat de Groningse invulling van het experiment promotieonderwijs goed verloopt. Het onderzoeksrapport werd op vrijdag 28 juni door het Ministerie van OCW gepubliceerd. Eerder werd dezelfde conclusie al getrokken na twee zelfevaluaties die gecoördineerd werden door de Groningse Graduate Schools. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

Het uitgebreide rapport beschrijft de wijze waarop het programma in de eerste twee jaar aan zowel de RUG als de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is vormgegeven. Er is gekeken naar de achtergrond, de procedure en de voorlopige uitkomst van het ‘Experiment Promotieonderwijs’.
 
De RUG is blij te constateren dat deze externe evaluatie de conclusies uit de eerdere door de Groningen Graduate Schools gecoördineerde zelfevaluaties bevestigt. Hieruit bleek al dat de invulling van het experiment promotieonderwijs door de RUG niet alleen ruimschoots voldoet aan alle eisen die door de Minister in het besluit ‘experiment promotieonderwijs’ geformuleerd zijn, maar ook dat er, in het kader van het experiment, een uniek opleidingsprogramma voor promovendi is ontwikkeld.
 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is, in het kader van het landelijke ‘Experiment Promotieonderwijs’, in september 2016 van start gegaan met een nieuw promotieopleidingsprogramma dat plaats bood aan in eerste instantie 850 promotiestudenten. 
 
Binnen dit programma promotieonderwijs hebben promovendi de status van student, kunnen ze zelf hun onderzoek in hoge mate zelf vormgeven en worden ze gericht opgeleid voor een carrière na hun promotie.
 

Het programma ligt op schema

De eerste doelstelling is meer studenten de mogelijkheid te geven om te promoveren en daardoor op termijn voor de kennissamenleving meer hoogopgeleide kenniswerkers af te leveren. Dit is belangrijk, want Nederland heeft, zoals de OESO in ook haar meest recente rapportage duidelijk laat zien, vergeleken met andere kennisintensieve landen relatief weinig gepromoveerden. Dankzij het programma is in Groningen het aantal promotieplaatsen in de eerste geldstroom aanzienlijk verhoogd.
 
De tweede doelstelling is het vergroten van de mogelijkheid om een eigen promotieonderzoeksvoorstel in te dienen. Binnen de Groningse researchmasters is ruimte om een dergelijk voorstel te schrijven en dankzij het groot aantal beschikbare plaatsen binnen het programma is de kans op honorering groot. 
 
De derde doelstelling is het verzorgen van een opleiding die goed voorbereidt op een baan na promotie. Hiervoor is in het kader van het programma een nieuw en uitgebreid cursus- en workshoppakket ontwikkeld: de ‘Career Perspectives Series’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids