Normal_tweede_kamer

Alsof ze iedere dag in de Kamerbankjes zitten, zo nemen de leden van het tweejaarlijks Studentenparlement bezit van de plenaire zaal op vrijdag 24 mei. Onder leiding van oud-Kamerlid Boris van der Ham debatteren ze over een fictief wetsvoorstel dat de benoeming van leden van de Raad van State en Hoge Raad democratischer moet maken. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het studentenparlement is een politiek-juridische debatwedstrijd voor rechtenstudenten. Een vakjury beoordeelt hen op de kwaliteit van de schriftelijke inbreng vooraf, de mondelinge vaardigheden en hun politieke kwaliteiten tijdens het debat. De winnende fractie mag op het einde van de dag de zilveren Thorbecke-penning in ontvangst nemen.
 

Sneuvelen

Het allereerste voorstel sneuvelde meteen: coalitiefractie ADAM (Algemeen Democratisch Appèl op de Mensheid) stak van wal met een radicaal plan om het voorstel in tweeën te knippen. Dat zou het gemakkelijker maken om bepaalde onderdelen wel te steunen en andere niet. Maar fracties als  LUBBERS (Leids Universitair Bijbels Borrelgenootschap voor een Eerlijke en Rechtvaardige Samenleving) en de Rode Radboud Uni steunden dit niet. Want het voorstel moet ‘in zijn geheel worden bezien’ en  ‘verdient een brede afweging’, zo betoogden de verschillende ‘Kamerleden’ in onberispelijk politiek jargon. Ook het ‘kabinet’, in dit geval bestaande uit een rechter, een raadsheer en twee hoogleraren, had een dergelijke knip al afgeraden.
 

Samenwerking

Het Studentenparlement is een samenwerkingsverband tussen de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Staatsrechtkring. De organisatie is in handen van de winnaar van de vorige editie, de Rijksuniversiteit Groningen.