Normal_wereldbol__globe__europa__kaart

Nederland heeft de EU nodig om de grote problemen van onze tijd, zoals klimaatverandering, migratie en digitalisering aan te kunnen pakken. Ons land is zelf daarvoor te klein. De Europese landen moeten hiervoor krachtiger samenwerken. De machtsveranderingen in de wereld maken dat noodzakelijk. Voor een sterke en hechte EU is het belangrijk om de levensomstandigheden, werkgelegenheid, productiviteit en inkomens te verbeteren, en de verschillen tussen en in landen te verkleinen. Daarvoor is een diepere en eerlijkere interne markt in Europa nodig. Dat staat in het advies  ‘Prioriteiten voor een fair Europa: samen sterker in een onzekere wereld’ dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op 12 april heeft vastgesteld. Dit meldt SER.

Nieuwe regels en correcte naleving nodig voor gelijk speelveld

Het advies geeft aandachtspunten voor het nieuwe vijfjarige mandaat van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Die worden later dit jaar herbenoemd, respectievelijk herkozen. Met een gelijk speelveld voor de hele Europese interne markt staan lidstaten sterker in de krachtmeting met andere sterke economieën, zoals China en de VS. 
 

Bijdrage Europa aan verminderen van verschillen

Het verkleinen van verschillen moet bovenaan staan in de nieuwe meerjarenstrategie van de EU en de lidstaten. Daarvoor zijn omvangrijke investeringen nodig in de vaardigheden van mensen en in infrastructuur. Sociale rechten zoals het recht op onderwijs moeten daarin leidend zijn. Het is belangrijk dat de EU en de lidstaten investeren in de vaardigheden van mensen. De EU kan met bijvoorbeeld het Erasmus Plus programma aanvullen op nationaal beleid. Daarvoor zijn fondsen nodig van de EU en de lidstaten. Die moeten gevonden worden in de EU-begroting en in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Een diepere en eerlijkere interne markt draagt zo bij aan het concurrentievermogen en de economische groei van Europa. Dat komt ook de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid ten goede.
 

Europese coördinatie op veranderingen

In alle lidstaten van Europa zijn snelle en disruptieve veranderingen zichtbaar, zoals digitalisering, migratie en klimaatverandering. De SER adviseert dat een strategie om een beleidsmatig antwoord op die veranderingen te geven op Europees niveau wordt gecoördineerd. Zo kan de EU meer doen om scholing op het gebied van digitalisering mogelijk te maken voor bedrijven en hun medewerkers, en om burgers te beschermen tegen misbruik van data. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids