Logo_taalunie__logo

Met hulp van de Taalunie is een website opgezet voor instellingen in het hoger onderwijs. Het doel van de site is de taalvaardigheid van studenten te vergroten. Instellingen kunnen informatie vinden over bijvoorbeeld de begeleiding, ondersteuning en lesmateriaal bij het verbeteren van de schrijfvaardigheid van studenten. Dit meldt de Taalunie.

De website is ontstaan door een advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren uit 2015. Hierin werd aangedrongen op structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs. Op de website zijn diverse voorbeelden te vinden van taalbeleid in het hoger onderwijs.
 
Instellingen kunnen op de site praktijken vinden die ze als inspiratie kunnen gebruiken. De praktijken op de website zijn op verschillende manieren te doorzoeken, bijvoorbeeld op thema’s als meertaligheid, leerlijnen en didactiek. Andere manieren zijn het zoeken op doelgroepen als student, docent en overheid en op vaardigheden zoals spreken, schrijven en luisteren. 
 
De voorbeelden van de website komen uit het gehele hoger onderwijs: hogescholen en universiteiten vanuit zowel Nederland als Vlaanderen. Volgens Pieterjan Bonne, voorzitter van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, is de site een drijfveer voor enthousiaste docenten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids