Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Op vrijdagmiddag 10 mei 2019 organiseert Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren, in Amersfoort een studiemiddag over ‘Leren, brein en onderwijs’. Daarin gaat het om praktische handvatten voor het onderwijs die zijn gebaseerd op fascinerende nieuwe inzichten over leren, ontwikkeling en de hersenen. Dit meldt NeuroPsy Academie.

Aan bod komen vele aspecten van ‘leren’ in de schoolse context en op de vraag ‘wat iedere praktijkprofessional in het onderwijs zou moeten weten over het brein’. De noodzaak van ‘brede vorming’ wordt besproken en wat dat betekent voor het onderwijs.

Moet je de leerling de ruimte laten om zelf te ontdekken en moet hij of zij de regisseur zijn over het eigen leerproces? Of moet je sturen en inspireren? En hoe zit het met bewegen en sport, met kunst en cultuur, met Bildung? Hebben jongens en meisjes op school eigenlijk een andere aanpak nodig omdat ze een andere hersenontwikkeling schijnen te hebben? Tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ gaat hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles in op deze en andere vragen die van groot belang zijn voor de wijze waarop we ons onderwijs in de komende tien jaar willen gaan inrichten.

De studiemiddag richt zich voornamelijk op professionals in onderwijs en/of opvoeding, in het bijzonder schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de preadolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs. Meer informatie, programma en inschrijven: www.neuropsy-academie.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids