Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

Een keur aan (ervarings-)deskundigen komt donderdag naar de Tweede Kamer om te praten over de positie van vrouwen in het openbaar bestuur. De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer organiseert aan de vooravond van internationale Vrouwendag een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Dit meldt de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wil meer inzicht in de man/vrouwverhoudingen in het openbaar bestuur, de ontwikkelingen daarin, de carrièreperspectieven en de mogelijkheden om eventuele knelpunten op te lossen. De commissie Binnenlandse Zaken heeft het initiatief genomen om een rondetafelgesprek te organiseren met een diverse groep (ervarings-)deskundigen, zodat een breed beeld ontstaat van de praktijk en van het actuele onderzoek op dit terrein.
 
Er zijn drie blokken van steeds 45 minuten met wetenschappers en politici/bestuurders, belangenorganisaties en overige deskundigen. Voor de wetenschappers komen de volgende deskundigen naar de Kamer (15.00 – 15.45 uur):
  • Prof. Yvonne Benschop, Radboud Universiteit (Gender Diversity Studies)
  • Roger van Boxtel, President-Directeur NS
  • Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe
  • Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan de Rijn