Vandaag staan we stil bij Internationale Vrouwendag

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Bekende mannen en vrouwen brengen op sociale media een ode aan de vrouwen in hun leven. Hanzehogeschool Groningen organiseert op deze dag een online event waarbij het landelijke thema 'Invloed met Impact' en het thema 'Gendergelijkheid' centraal staan. Dit melden Hanzehogeschool en ANP.

Internationale Vrouwendag wordt sinds het begin van de twintigste eeuw op 8 maart wereldwijd gevierd. In 1908 vond op die dag in New York de eerste vrouwenstaking plaats waar vrouwen in de kledingindustrie streden voor kiesrecht, betere arbeidsomstandigheden en een achturige werkdag. Deze gebeurtenis vormde de aanleiding voor wereldwijde vrouwenemancipatie en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. 
 
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib reikt op Twitter uit naar alle vrouwen. "Internationale Vrouwendag. De dag waarop vrouwen over de hele wereld solidair met elkaar zijn en tegen onderdrukking strijden", schrijft ze. Daarbij noemt ze ook Lale Gül, een jonge schrijver die in haar boek kritisch is op de islam. "De dag waarop we, net als Lale Gül, de stilte doorbreken en voor vrijheid en zelfbeschikking van meisjes en vrouwen opkomen, in Nederland en daarbuiten."
 

Hanzehogeschool

Ook de Hanzehogeschool wil deze belangrijke dag vieren: de Academie voor Sociale Studies organiseert een afwisselend programma met inspirerende workshops van lokale, nationale en internationale vrouwengroepen en organisaties. Zij laten je ervaren hoe zij zich dagelijks inzetten om de positie van vrouwen en meisjes op een positieve manier te versterken, door: samen te werken aan het verkrijgen of versterken van gelijke rechten, de economische en politieke positie versterken, huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes proberen te stoppen. 
 

Verhouding vrouw-man Hanzehogeschool

Het management van de Hanzehogeschool bestaat uit 85 vrouwen en 53 mannen. Daarvan vervullen 14 vrouwen en 9 mannen de functie van directeur. Bij de managers is de verhouding 71 vrouwen tegenover 44 mannen. Het College van Bestuur bestaat uit twee vrouwen en één man. In de Raad van Toezicht hebben drie vrouwen en vier mannen zitting. Bij het onderwijzend personeel is de verhouding vrouw-man: bij lectoren 16 vrouwen ten opzichte van 32 mannen en bij docent-onderzoekers 893 vrouwen en 764 mannen. In totaal werken er 58 procent vrouwen en 42 procent mannen bij de Hanzehogeschool. De peildatum van deze gegevens is 16 november 2020.
 
Door: Nationale Onderwijsgids