Normal_tweede_kamer

Op woensdag 6 maart van 14.00 tot 17.00 uur spreekt de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de rapporten inzake het WODC. Hiervoor komt minister Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.

Relatie tussen WODC en beleid

Met het verschijnen van het rapport van de Commissie WODC II is het werk afgerond van de drie onafhankelijke onderzoekscommissies die minister Grapperhaus heeft ingesteld na berichtgeving over een mogelijke misstand bij WODC-onderzoek. De drie commissies constateren dat voor goed beleidsonderzoek communicatie over en weer tussen beleid en onderzoekers noodzakelijk is, maar dat er een te groot spanningsveld is ontstaan.
 
De onafhankelijke positie van het WODC ten opzichte van het ministerie van Justitie en Veiligheid moet worden versterkt. Die conclusie trekt minister Grapperhaus naar aanleiding van de adviezen van de drie onderzoekscommissies.
 
Om beleid en onderzoek op grotere afstand van elkaar te zetten wordt het WODC in een ander gebouw gehuisvest en wordt de onafhankelijke  positie van het instituut in een ministeriële regeling vastgelegd. Daarnaast scherpt de regering de regels voor beleidsonderzoek aan. Zowel het ministerie als het WODC gaan nieuwe functionarissen benoemen die zorgen voor het naleven van de gedragsregels voor onafhankelijk onderzoek.