Normal_academiegebouw_universiteit_groningen_rug

Er moeten meer uren voor Yantai uit de private middelen van de Rijksuniversiteit Groningen worden verrekend dan aanvankelijk verantwoord. Vanuit verschillende berekeningen kiest de RUG ervoor om de maximale variant te compenseren. Het gaat in totaal om 669.000 euro. Dit bedrag wordt in 2018 uit private middelen van de RUG overgeboekt naar de publieke reserve. Dit meldt de RUG.

De Raad van Toezicht (RvT) van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in oktober 2018 Leendert Klaassen gevraagd een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de verantwoording van de uren ter voorbereiding van de branch campus Yantai in China. Het onafhankelijke bureau Ecorys heeft dit onderzoek in opdracht van dhr. Klaassen uitgevoerd en een rapport opgeleverd.
 
Collegevoorzitter Jouke de Vries: “De plannen voor de branch campus Yantai hebben voor discussie en onrust gezorgd. Ik heb bij mijn aantreden aangegeven dat we het Yantai-project versneld gaan afbouwen en het Chinabeleid herijken. Lopende activiteiten van de projectteams bij de faculteiten Science & Engineering en Ruimtelijke Wetenschappen zijn inmiddels beëindigd. Met de compensatie van de uren zetten we een belangrijke stap in het afsluiten van dit dossier.”
 
De RUG zal de aanbevelingen uit het rapport dus overnemen. De universiteit heeft eerder gehandeld op basis van de tussen 2015 en 2017 beschikbare informatie en adviezen van het Ministerie van OCW. Juist om achteraf elke schijn van onregelmatigheden te voorkomen, heeft de RUG vooraf advies gevraagd aan het Ministerie. De constatering van Ecorys is dat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen zijn voor het verantwoorden van private activiteiten, zoals de branch campus Yantai, ondanks dat toenmalig minister Bussemaker eerder heeft gezegd dat verduidelijking van regelgeving noodzakelijk is. 
 
De RUG wacht echter niet langer af en schept nu zelf duidelijkheid door in dit geval te kiezen voor de maximale variant van private bekostiging, waarin bijvoorbeeld ook de uren die werden besteed aan overleg met de medezeggenschap en gesprekken tussen CvB en faculteitsbesturen privaat worden gefinancierd. De RUG is voornemens dit te verantwoorden in de jaarrekening over 2018. De Universiteitsraad is op de hoogte gesteld van de bevindingen van het rapport en in de gelegenheid gesteld hierover vragen te stellen aan de onafhankelijke rapporteur, Ecorys, de RvT en het CvB.
 
De aanleiding voor het onderzoek was bezorgdheid in de Universiteitsraad over de urenregistratie met betrekking tot de plannen voor een branch campus in Yantai. Met het Ecorys rapport is helderheid geschapen over de verantwoording van de uren. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids