Normal_academiegebouw_universiteit_groningen_rug

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Rector Magnificus Elmer Sterken: “Met deze twee eredoctoraten voor wetenschappers staan we stil bij de 405 jaar oude academische traditie van deze universiteit en huldigen we het door nieuwsgierigheid gedreven onderwijs en onderzoek.” Dit meldt de RUG.

Philipp Blom

Philipp Blom (Hamburg, 1970) is een gepromoveerd historicus die uitstekend in staat is wetenschappelijke inzichten naar een breed publiek te vertalen. In zijn gelauwerde boek Die Welt aus den Angeln (Wat op het spel staat) behandelt Blom twee grote en actuele onderwerpen: digitalisering en klimaatverandering. In de huidige tijd, zegt Blom, is het mogelijk dat door de klimaatverandering de grenzen van het gebied, waar langdurige droogte heerst, vanaf de evenaar honderden kilometers noordwaarts opschuiven. Miljoenen mensen kunnen dan op drift raken. Wat is het antwoord van de (internationale) politiek?
 

Titia de Lange

Prof. dr. De Lange (Rotterdam, 1955) is directeur van het Anderson Center for Cancer Research, en hoofd van het Laboratory Cell Biology and Genetics aan Rockefeller University. De Lange heeft bijzonder grensverleggend wetenschappelijk werk verricht op het terrein van de verouderingsbiologie. De Lange’s belangrijke en originele ontdekkingen zullen grote implicaties hebben voor de gezondheidszorg. Ze hebben geleid tot fundamenteel inzicht in hoe cellen na elke celdeling in staat zijn om hun genoom op een intacte manier over te dragen aan dochtercellen.
 

Uitreiking

De uitreiking van de twee RUG-eredoctoraten vindt plaats tijdens een academische plechtigheid in de Martinikerk op vrijdagmiddag 14 juni 2019, in aanwezigheid van de besturen van de gemeente Groningen, provincie Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG, en vele anderen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids