Normal_aruba-2420398_960_720

Nederland versterkt de samenwerking met de Cariben dankzij een wijziging in de NWO-subsidieregeling. Dit maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs vandaag bekend tijdens een bezoek aan Curaçao. Dankzij de wijziging in de regeling komen wetenschappers aan onderzoeksinstellingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk vanaf heden in aanmerking voor NWO-financiering. Bovendien draagt NWO via het onderzoeksprogramma Wetenschap op de Cariben bij aan continuïteit in het regionale onderzoeksveld. Dit meldt NWO.

Het kennissysteem structureel versterken

 
NWO mobiliseerde in de eerste fase van het onderzoeksprogramma het onderzoeksveld dat zich bezighoudt met Caribische vraagstukken. Reguliere NWO-calls met projecten op uiteenlopende onderwerpen hebben echter niet de slagkracht om het kennissysteem in de Cariben structureel te versterken. Daarom zal NWO in de tweede fase goed ingebedde onderzoeks­groepen in de regio faciliteren zodat de opgedane kennis en het onderzoekspotentieel regionaal sterker verankerd worden.
 

Onderzoeksprogramma Wetenschap op de Cariben

 
Het onderzoeksprogramma gaat naar verwachting twee vooraanstaande wetenschappers werven die samen met bestaande kennisinstellingen nieuwe onderzoeksgroepen en samenwerkingsverbanden in de regio zullen opzetten. ‘Hiermee dragen de wetenschappers enerzijds bij aan kennisontwikkeling en capaciteitsopbouw in de regio. Anderzijds, willen we hiermee een sterke impuls geven aan kennisontwikkeling rondom typisch Caribische vraagstukken’, zegt beleidsadviseur Josef Stuefer. NWO zal daarom samen met burgers en instellingen de belangrijkste vraagstukken in kaart brengen. Deze kennisagenda zal de leidraad van het onderzoeksprogramma vormen.
 

Meer informatie volgt

 
Onderzoekers kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2019 meer informatie over het programma op de NWO-website verwachten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids (bron: NWO)