Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Maandag 10 december zijn de sectorbeelden Bèta, Techniek en Social Sciences & Humanities (SSH) aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De onderzoeksbasis in Nederland kan zich versterken met financiële middelen die het ministerie OCW via het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld. Dit meldt NWO.

Via de sectorplannen investeert het kabinet in uitbreiding van de onderzoekscapaciteit en in het aantrekken en behouden van nieuw onderzoekstalent. De sectorplannen dragen bij aan overkoepelende doelen zoals strategische samenwerking tussen universiteiten op de thema’s onderzoek, onderwijs en maatschappelijke doelen.

De onderzoeksbasis versterken

De sectorbeelden vormen de basis voor de invulling van de sectorplannen. NWO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de sectorbeelden. De sectorplannen dragen bij aan een versterking van de basis en verdere profilering van het onderzoek aan de Nederlandse kennisinstellingen, waarbij de uitvoering van onderwijs en onderzoek, en het bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen nauw verweven zijn. In totaal is er een jaarlijks besteedbaar budget van 70 miljoen euro, waarvan 80 procent voor de universiteiten is bestemd en 20 procent door NWO wordt verdeeld. Faculteiten uit de sectoren stellen daartoe begin 2019 profileringsplannen op. Dit sluit aan bij de Nexus-ambitie uit de NWO-strategie: het stimuleren van de zelforganisatie van de Nederlandse wetenschap.

Focus binnen de sectoren

Voor deze samenwerking tussen eerste en tweede geldstroom zijn scherpe keuzes gemaakt vanwege de beschikbare middelen. De sectorbeelden bèta en techniek spelen in op de forse druk die er sinds enkele jaren op deze disciplines staat. Maatschappij en bedrijfsleven staan te springen om bèta-/technisch talent en hun onderzoeksresultaten. Het sectorbeeld SSH richt de focus op een disciplineplan voor de Rechtswetenschap en een domeinbreed plan. De financiële middelen van NWO zijn bedoeld voor de versterking van de gekozen profileringsgebieden, door investeringen in infrastructuur en door de aanstelling van tijdelijke onderzoekers.

Structurele inbedding

Bij een positieve evaluatie aan het einde van de zesjarige periode worden de middelen ingebed bij de kennisinstellingen en NWO. De sectorplannen vormen daarmee een integrale benadering om de onderzoekbasis kwalitatief te versterken en binnen het wetenschappelijk veld samen te werken aan verbetering van verbinding tussen onderwijs en onderzoek, diversiteit, lerarenopleidingen, student-staf ratio’s. Meer informatie op de websites van de NWO en de VSNU.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids