Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

VSNU, NWO, NFU en ZonMw kondigen in een gezamenlijk statement aan dat zij in 2019 een impuls gaan geven aan nieuwe benaderingen voor het waarderen en belonen van wetenschappers. Dit gaan ze doen in dialoog met wetenschappers, en door zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Dit meldt NWO.

Om deze veranderingen succesvol te realiseren gaan de organisaties internationale steun zoeken om andere landen (binnen en buiten de EU) te overtuigen om vergelijkbare vernieuwingen door te voeren.  De veranderingen zijn nodig voor de ontwikkeling van talent, voor de kwaliteit en impact van onderwijs en onderzoek en voor de aantrekkelijkheid van de kennisinstellingen als werkgever.
 
De vernieuwing betreft grofweg drie domeinen:
 
Het creëren van diverse loopbaanpaden
Universiteiten en UMC’s bieden wetenschappers de mogelijkheid om accenten te leggen op verschillende gebieden: onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie en/of leiderschap.
 
Het vernieuwen van de systematiek voor onderzoeksbeoordeling
Er ontstaan nieuwe manieren om de kwaliteit en (maatschappelijke) impact van onderzoek te beoordelen. Ook het stimuleren van open science maakt hier onderdeel van uit.
 
Team science
Er wordt gezocht naar manieren om - naast de individuele prestaties - de samenwerking in en prestaties van een team beter mee te wegen bij het waarderen en belonen.
 
Lees hier het gezamenlijk statement voor het waarderen en belonen van wetenschappers.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids