Normal_rss_entry-159422

De Universiteit van Amsterdam heeft een eredoctoraat toegekend aan componist Louis Andriessen. Hij krijgt het omdat hij zo vernieuwend is.

"Hij is een van de grondleggers van de Haagse School, een avantgardistische en minimalistische stroming uit de tweede helft van de vorige eeuw. Ook was hij eind jaren zestig een van de initiatiefnemers van Aktie Notenkraker, waarin een groep Nederlandse componisten zich sterk maakte voor nieuwe muziek", prijst de universiteit de musicus.

Andriessen is ook een soort collega van de wetenschappers. Hij was onder meer bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. De erepromotors noemen werk en rol van de componist eminent, essentieel en een inspiratie voor velen.

Zijn werk vindt erkenning in binnen- en buitenland. Het New York Philharmonic zette de al veel gelauwerde Nederlandse componist recent nog in het zonnetje met het festival The Art of Andriessen.

De componist krijgt het eredoctoraat op 8 januari.

Door: ANP