Normal_studenten_college

De studie kunstmatige intelligentie wordt steeds populairder onder studenten. Sommige universiteiten zien zelfs een verdubbeling in het aantal inschrijvingen voor komend studiejaar. Ze kunnen daardoor niet anders dan de grote instroom van studenten beperken door een numerus fixus in te stellen. Ook aanscherping van de selectiecriteria is een mogelijke maatregel. Dit meldt NOS.

Uit cijfers blijkt dat in 2012 272 studenten zich hadden ingeschreven voor de bachelor kunstmatige intelligentie. In 2017 was dit aantal gestegen naar 656. Het aantal masterstudenten steeg van 130 in 2012 naar 342 in 2017. Ook aanverwante studies, zoals business analytics, data science, informatica en toegepaste wiskunde, kennen de laatste jaren een grote toename van studenten.
 
Drie van de zes universiteiten die kunstmatige intelligentie aanbieden, namelijk de UvA en de VU in Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, hebben voor komend studiejaar een numerus fixus ingesteld. Groningen volgt het jaar daarna, en de Universiteit Utrecht wil de selectiecriteria aanscherpen. Wat de Universiteit Maastricht gaat doen, is niet bekend.
 
De toename van studenten zorgt voor verschillende uitdagingen. Zo zijn er niet genoeg docenten om de uitwas van studenten het hoofd te bieden. Een grotere collegezaal of uitbreiding van het aantal studenten in de werkgroepen kan een tijdelijke oplossing zijn, maar gaat uiteindelijk ten koste van de onderwijskwaliteit. Ook moeten universiteiten de afweging maken in hoeverre zij het doen van onderzoek willen opofferen om mee te kunnen gaan in de stijgende onderwijsvraag. Wanneer komt de kwaliteit van zowel onderwijs als onderzoek in het geding? Een sterke band tussen onderwijs en onderzoek is volgens de universiteiten cruciaal bij kunstmatige intelligentie, omdat de wetenschap zich razendsnel ontwikkelt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids