Normal_engels_taal_woordenboek_studeren_meisje

De universiteiten van Maastricht en Twente mogen hun onderwijs in het Engels aanbieden. Dat heeft de rechtbank van Utrecht beslist. De Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) had een kort geding aangespannen tegen de twee universiteiten om de verengelsing in het hoger onderwijs tegen te gaan. Dit meldt Limburg1.

Volgens BON overtreden beide universiteiten de wet door onderwijs in het Engels aan te bieden. Volgens de vereniging in het namelijk een wettelijke taak van onderwijsinstellingen de Nederlandse taalvaardigheid van studenten te bevorderen.

De rechtbank vindt echter dat de universiteiten goed hebben kunnen motiveren waarom ze toch onderwijs in het Engels aanbieden. Bovendien was de rechtbank het met de universiteiten eens dat het hier om een politieke en niet een juridische discussie gaat. Volgens de rechter is ook onvoldoende bewezen dat de universiteiten de wet overtreden. De onderwijsinspectie is inmiddels begonnen aan een onderzoek of de wet overtreden wordt bij aanbieden van opleidingen in het Engels. Dit onderzoek staat los van de uitspraak van de rechter.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids