Normal_college__studenten__studeren__collegezaal

De toename van internationale studenten aan Nederlandse universiteiten moet de komende jaren beperkt worden, zo vinden de universiteiten zelf. Er zijn door de onderwijsinstellingen onderling afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de groei stopt. Plannen over die afspraken worden komende week door de VSNU gepresenteerd aan minister van Engelshoven van Onderwijs. Dat meldt NOS.

Het percentage buitenlandse studenten dat nu aan een Nederlandse universiteit studeert is vergeleken met tien jaar geleden meer dan twee keer zo groot. Voor een groot deel heeft dat te maken met de verengelsing van het onderwijs: steeds meer opleidingen zijn (alleen nog maar) in het Engels te volgen. Eerder liet minister van Engelshoven al weten niet positief te staan tegenover deze trend. Volgens haar zijn sommige universiteiten te veel gericht op de groei van het aantal studenten en is er inhoudelijk vaak geen goede reden voor de toename van het Engels in het hoger onderwijs.

Hoe meer studenten er aan een universiteit studeren, hoe meer geld de universiteit krijgt. In het geval van de groei van internationale studenten splen die financiën ook een rol, zo blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut.

Nu lijkt het er dus op dat universiteiten zelf beginnen te beseffen dat de groei van buitenlandse studenten niet steeds maar door kan gaan. De plannen voor een groeistop vallen ook positief bij studentenorganisatie ISO, die vindt dat universiteiten eerst moeten nadenken over de gevolgen van het toelaten van meer internationale studenten, aldus voorzitter Rhea van der Dong. Volgens haar vrezen Nederlandse studenten voor de kwaliteit van het onderwijs nu universiteiten het Engels steeds belangrijker maken en het aantal buitenlandse studenten "ondoordacht" laat groeien. Veel studenten zetten bovendien vraagtekens bij het niveau van het Engels van zowel hun docenten als van henzelf.

Wat voor plannen er precies in de brief staan vermeld, wil het VSNU nog niet onthullen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids