Logo_nwo_logo

Ruimteonderzoeksinstituut SRON komt definitief in Leiden. Dit besluit volgt op het voorgenomen besluit dat in december werd aangekondigd. SRON Utrecht zal volgens de huidige plannen begin 2021 verhuizen naar één nieuw gebouw op het Leiden Bio Science Park, naast het huidige Huygens-laboratorium. Op deze locatie is nauwe wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Universiteit Leiden (LEI), de TU Delft en andere partners gewaarborgd. Dit meldt NWO.

De raad van bestuur van NWO en de directie van SRON zijn zeer verheugd dat er - na meerdere jaren van onzekerheid - nu duidelijkheid is over de toekomst van SRON. De mogelijkheden voor samenwerking in Zuid-Holland, met zowel de universiteiten als de daar aanwezige industriële partners, bieden veel perspectief voor excellent onderzoek op het gebied van ruimteonderzoek. Bovendien zijn stevige contouren geschetst voor de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische samenwerking met de partners in Zuid-Holland, met name de TU Delft en de Universiteit Leiden. Tot slot krijgt dit besluit ook de steun van zowel de ondernemingsraad van SRON en de centrale ondernemingsraad van NWO, die positief adviseerden over de verhuizing naar Leiden.
 
Na het voorgenomen besluit van december 2017 ondertekenden SRON, NWO, de TU Delft en de LEI een Intentieverklaring. Deze zal eind mei 2018 worden omgevormd tot een samenwerkingsovereenkomst met bepalingen over het huisvestingstraject en een uitwerking van de de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische samenwerking.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids