Logo_wodc__logo

Drie onafhankelijke onderzoekscommissies zijn op 9 februari 2018 begonnen met hun onderzoek naar aanleiding van een klacht over beïnvloeding van de onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De Commissies roepen iedereen die beschikt over informatie die voor hun onderzoek bruikbaar zou kunnen zijn op om die informatie vertrouwelijk met hen te delen. De Onderzoekscommissies zijn ingesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid op 2 februari 2018. Dit meldt Rijksoverheid.

De aanleiding voor het onderzoek WODC is een melding in een uitzending van Nieuwsuur (d.d. 6 december 2017) dat het onafhankelijke WODC politiek zou worden gestuurd. Ambtenaren van het Ministerie zouden druk hebben uitgeoefend op drie onderzoeken naar wietbeleid. Daarbij werden volgens een klokkenluider onderzoeksvragen en conclusies aangepast.
 
De drie onafhankelijke Commissies doen onderzoek naar drie verschillende aspecten die de kwestie met het WODC betreffen. Onderzoekscommissie WODC I, onder voorzitterschap van mr. J.A.C.A. Overgaauw, richt zich op de deugdelijkheid van de drugsonderzoeken. Onderzoekscommissie WODC II, onder voorzitterschap van prof. dr. M.L.M. Hertogh, onderzoekt de relatie tussen het WODC en beleidsafdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderzoekscommissie WODC III, onder voorzitterschap van prof. mr. E. Verhulp, heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de afhandeling van de klacht over beïnvloeding van de onderzoeken. Bij de samenstelling van de drie commissies is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen deskundigen uit de wetenschap en uit de (onderzoeks)praktijk. 
 
De drie Onderzoekscommissies nodigen zelf personen uit van wie zij menen dat die aan de onderzoeken kunnen bijdragen voor een zogeheten ‘gehoor’. Daarnaast roepen de Commissies iedereen die beschikt over informatie van welke aard dan ook die voor het onderzoek bruikbaar zou (kunnen) zijn op om dit met hen te delen. Hiertoe is een speciaal meldpunt ingericht. Het meldpunt is extern ondergebracht bij het CAOP (het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein) in Den Haag en werkt volledig onafhankelijk van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (en andere ministeries).
 
De Commissies gaan met de verkregen informatie vertrouwelijk om. Dit betekent dat de Commissies alleen met toestemming van de melder gebruik zullen maken van de verstrekte informatie. De meldingen aan de Onderzoekscommissie kunnen vallen onder de Klokkenluidersregeling.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids