Provincie en RUG richten zich op duurzame landbouw

Een samenwerking tussen de provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is aangegaan om de landbouwsector verder te kunnen verduurzamen. In het kader van dit voornemenis aan de RUG de Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw in het leven geroepen. Om de aanstelling van twee hoogleraren te financieren en de leerstoel verder te ondersteunen, verstrekt de provincie een subsidie van 200.000 euro aan het project. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

Een weerbare landbouwsector realiseren en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de zogenaamde ‘natuurinclusieve landbouw’ zijn voor beide partijen een belangrijk agendapunten. Deze vorm van landbouw richt zich op het sparen van de natuur, terwijl de bedrijfsvoering van een boer wel winstgevend blijft. 

Sibrand Poppema van het College van Bestuur is blij met de financiële steun van de provincie en benadrukt het belang van de leerstoel: “Het is uniek maar ook logisch dat deze leerstoel aan de RUG komt, gezien onze traditie in wetenschappelijk veldonderzoek naar ecosystemen in Noord-Nederland. Ik denk dat we hiermee ook perfect aansluiten bij de ambitie van de Provincie Groningen om de duurzaamste provincie van Nederland te zijn.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids