Normal_les_docent_klas_studeren_college

De Vereniging van Universiteiten maakt vandaag de definitieve inschrijfcijfers bekend over het collegejaar 2017/2018. Net als in vorige jaren is er ook dit jaar sprake van een stijging van het totaal aantal ingeschreven studenten: van 264.680 naar 276.713 studenten. Dit komt neer op een groei van 4,5 procent. Ook het aantal uitgereikte diploma’s nam toe. Dit meldt de VSNU.

In het collegejaar 2017/2018 gingen er bij de Nederlandse universiteiten 52.573 nieuwe bachelorstudenten van start: een groei van maar liefst 11,2 procent ten opzichte van de instroom in 2016/2017. In de masterfase ging het om 43.680 nieuwe studenten, een stijging van 3,6 procent. Op het totaal aantal ingeschreven studenten gaat het om een stijging van 4,5 procent. De financiering vanuit de overheid steeg ook dit jaar niet naar rato van het aantal studenten.
 
De internationale positie van de Nederlandse universiteiten is zeer goed. Dankzij goede prestaties in onderwijs en onderzoek binnen een toegankelijk stelsel zijn er veel internationale studenten die voor ons land kiezen. In totaal komt in het collegejaar 2017/2018 17,5 procent van de ingeschreven studenten uit het buitenland. Dit collegejaar wordt de groei voor een kleiner deel veroorzaakt door de internationale studenten dan in de afgelopen jaren. Het grootste deel van de groei komt door de instroom van Nederlandse studenten: het aantal vwo’ers dat ging studeren is dit jaar toegenomen en ook is het goed nieuws dat er meer hbo’ers stapelen en hun weg naar de universiteit vinden: deze groep groeide met maar liefst 19,9 procent. 
 
De groeiende vraag naar bèta- en technisch opgeleide mensen op de arbeidsmarkt is terug te zien, zowel aan het aantal nieuwe inschrijvingen als aan het aantal uitgereikte diploma’s. Het totaal aantal ingeschreven studenten voor technische opleidingen steeg met 6 procent naar 41.158. Hiermee groeien deze opleidingen harder dan andere universitaire studies. Ook het aantal uitgereikte diploma’s van technische studies nam flink toe: met 5,1 procent in de bachelor en zelfs met 7,6 procent in de master. Beide groeicijfers zijn ruim dubbel zo hoog als het gemiddelde. Andere uitschieters zijn dit jaar de opleidingen van Wageningen University & Research en de opleidingen in de categorie ‘sectoroverstijgend’, waaronder bijvoorbeeld de University Colleges vallen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids