Logo_nwo_logo

Per 1 augustus 2018 voert NWO een grote vereenvoudiging door. Al haar financieringsinstrumenten brengt NWO terug tot een handvol ‘hoofdvormen’. Deze vereenvoudiging is een technische ingreep die verder geen invloed heeft op de invulling van de onderzoeksprogramma’s. Wat met de oude instrumenten kon, zal na 1 augustus nog steeds kunnen. Het verschil zal zijn dat het gehele palet instrumenten veel overzichtelijker wordt. Dit meldt NWO.

Voor de onderzoeker zijn er meerdere voordelen. Het indienen van onderzoeksvoorstellen in verschillende programma’s wordt makkelijker. Daarnaast worden de barrières voor het indienen van voorstellen die over discipline- of domeingrenzen heen gaan weggenomen. Met deze vereenvoudiging van de financieringsinstrumenten wil NWO de onderzoeker een overzichtelijk en flexibel palet van onderzoeksfinanciering bieden, waarin onnodige verschillen tussen disciplines zijn weggehaald.
 
De financieringsinstrumenten worden modulair opgebouwd, wat de ruimte biedt voor maatwerk bij behoud van eenheid in vorm. NWO zal recht blijven doen aan de verschillen in behoeften van de wetenschapsgebieden. De modulaire opbouw biedt het stelsel flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De beleidsvoornemens en acties die voortvloeien uit het nog te verschijnen nieuwe Strategisch Plan van NWO – zoals financiering van onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda – zullen in het nieuwe stelsel worden geïmplementeerd. Daarvoor zijn geen ad hoc nieuwe instrumenten nodig. NWO streeft hiermee naar herkenbaarheid en continuïteit over de jaren.
 
De onderdelen van NWO die in 2017 zijn samengevoegd tot de NWO-domeinen kenden veel financieringsinstrumenten, die allemaal van elkaar verschilden in vorm en voorwaarden. Veel van die verschillen hadden een historische achtergrond, waren onnodig en stonden samenwerking tussen de wetenschapsgebieden in de weg. Dit vergde bovendien veel aanpassingsvermogen van de indiener. Meer samenwerking over de disciplinaire grenzen heen is een van de doelstellingen van het vernieuwde NWO en een ambitie uit de Wetenschapsvisie.
 
Meer informatie over de aanpassingen en de veranderingen per domein op www.nwo.nl
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids