Normal_zorg__dokter__gezondheid

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Catherine Bolman benoemd tot hoogleraar e/mHealth-toepassingen: optimalisering van bereik en gebruik bij kwetsbare doelgroepen. Deze leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen. Bolman was al aan de Open Universiteit verbonden als universitair hoofddocent Gezondheidspsychologie. Dit meldt de Open Universiteit.

Bij e/mHealth gaat het om het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (De ‘m’ in mHealth staat voor mobile oftewel mobiel.) De overheid beschouwt e/mHealth als een efficiënt middel om zorgvragen te voorkomen, om de zorg voor de patiënten en cliënten te verbeteren maar ook om de zorg efficiënter en goedkoper te maken. De vakgroep Gezondheidspsychologie verricht al veel onderzoek naar de inzet van dit soort toepassingen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij zowel gezonde als zieke mensen en om chronisch zieken te ondersteunen. Daarbij was er aandacht voor eHealth (internet) toepassingen, maar minder voor mHealth (mobiele) toepassingen. 
 
Deze nieuwe leerstoel heeft de opdracht het onderzoek op het vlak van eHealth en mHealth verder uit te bouwen en op de kaart te zetten. De focus van het onderzoek ligt op effectieve strategieën om onder kwetsbare groepen het bereik en gebruik van dit soort interventies te verhogen. Daarnaast richt de leerstoel zich op het verbeteren van de interventies aansluitend bij de nieuwe digitale ontwikkelingen en gericht op kwetsbare doelgroepen. Tot slot zal er aandacht zijn voor valorsiatie waaronder de inbedding van e/mHealth in preventie- en zorgstructuren. 
 
Naast deze onderzoekstaken zal de leerstoelhouder ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs op dit gebied. Dat e/mHealth een steeds belangrijkere plaats inneemt in de maatschappij en in het domein van de gezondheidszorg in Nederland betekent immers ook dat studenten hier gericht op moeten worden voorbereid.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids