Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS) verenigt kunstgeschiedenis en conservering van kunstobjecten met natuurwetenschappen. Binnen deze financieringsronde van het NICAS, waarbij de focus is aangescherpt richting data science, is aan vier onderzoeksvoorstellen en vier kiemprojecten financiering toegekend. Dit meldt NWO.

In deze ronde was door NWO 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor interdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen wetenschappers en musea, waarbij data science centraal staat. Het instituut is een initiatief van NWO Exacte en Natuurwetenschappen in samenwerking met het Rijksmuseum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft. Het instituut streeft kwaliteitsverbetering na als het gaat om de interpretatie, het behoud en de presentatie van kunstwerken.
 
Een internationale beoordelingscommissie heeft de voorstellen beoordeeld en advies uitgebracht aan het NWO- domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. Lees hier aan welke aanvragen financiering toegekend is.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids