Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Nederlandse universiteiten doen steeds meer onderzoek voor overheid, non-profit organisaties, Europese fondsen en bedrijven. Inkomsten hieruit dekken vaak niet de kosten, wat betekent dat universiteiten zelf ook financieel moeten bijdragen. Deze bijdrage is in de laatste 12 jaar gestegen van 0,6 miljard euro naar 1,3 miljard euro. Hieruit blijkt dat het voor universiteiten steeds moeilijker is de toename van competitieve financiering te combineren met de stijgende studentenaantallen en de eigen onderzoeksstrategie. Dit meldt het Rathenau Instituut en de KNAW.

De totale inkomsten uit onderzoeksopdrachten van de universiteiten en universitair medische centra zijn in 12 jaar tijd ruim verdubbeld van 0,8 miljard euro in 2004 naar 1,8 miljard euro in 2016. De bijdrage van de universiteiten daarvoor steeg van 0,6 miljard euro naar 1,3 miljard euro. Dat geld komt uit de rijksbijdrage die universiteiten ontvangen voor de financiering van hun basisinfrastructuur waar het onderwijs en het onderzoek mee wordt betaald. De vraag rijst nu of nog de juiste uitgangspunten worden gehanteerd bij de financiering van onderwijs en onderzoek aan universiteiten.
 
De cijfers worden gepresenteerd op een nieuwe factsheet van het Rathenau Instituut en zijn gebaseerd op jaarrekeningen van de universiteiten. In de factsheet wordt de ontwikkeling van de financiering van onderzoek aan universiteiten en universitair medische centra in beeld gebracht. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids