Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Studenten van negen universiteiten wereldwijd kunnen vanaf januari 2018 online keuzevakken volgen aan elk van deze instellingen en de behaalde studiepunten bijschrijven aan hun eigen universiteit. Na een pilot dit jaar, hebben de universiteiten deze afspraak op dinsdag 5 december in Whistler (Canada) bekrachtigd, tijdens het Global Forum van edX, een platform voor online onderwijs. Dat meldt de TU Delft.

De betrokken universiteiten spreken van een ‘virtual exchange program’, vergelijkbaar met het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Ook daar halen studenten aan een partneruniversiteit studiepunten die meetellen voor hun opleiding ‘thuis’. Anders dan bij een reguliere uitwisseling, hoeven studenten in dit geval niet te reizen en maken ze het tentamen aan hun eigen universiteit.

Door de online cursussen die vanaf januari 2018 gevolgd kunnen worden, neemt het aanbod van keuzevakken enorm toe. Dit is een nieuwe benadering van  internationalisering, die studenten op een makkelijke manier toegang geeft tot expertise van gerenommeerde universiteiten wereldwijd.

De betrokken universiteiten zijn TU Delft (initiatiefnemer), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Zwitserland), Wageningen University and Research, Rice University (VS), University of Queensland (Australië), Australian National University (Australië), University of Adelaide (Australië), Hong Kong University of Science and Technology en Universiteit Leiden. Elk van hen heeft een goede reputatie op het gebied van onderwijs en hecht er dus aan dat de online cursussen voldoen aan hun kwaliteitseisen. Dat betekent dat goede afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de manier van toetsen en het afwegen van het aantal studiepunten dat voor een vak wordt gegeven, en dat toegangseisen en administratieve processen zijn afgestemd.

Een van de vraagstukken die opgelost moest worden voor het verlenen van studiepunten voor online gevolgde vakken was de tentaminering in combinatie met identiteitscontrole. Dat wordt voorlopig op een klassieke manier opgelost. Bijvoorbeeld: een student legt onder toeziend oog van een surveillant van de TU Delft en tentamen af dat is opgesteld en wordt nagekeken door een docent van een van de partners. Die stuurt de uitslag naar Delft waar de studiepunten geregistreerd worden. Virtuele uitwisseling is naar verwachting een waardevolle ervaring voor studenten, omdat het de mogelijkheid biedt om contacten te leggen in een cultureel diverse studentengemeenschap.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids