Normal_werk__laptop__thuis__pc__koffie

Steeds meer tentamens worden digitaal afgenomen. De Universiteit Utrecht is al langer bezig met de implementatie van digitale toetsvoorzieningen. Inmiddels kunnen zo’n zevenhonderd studenten tegelijkertijd op laptops van de universiteit tentamen doen. Dit meldt Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht is al enkele jaren bezig met het opbouwen van de zogenaamde digitale toetsvoorzieningen. Sinds 2015 is het aantal tentamens dat digitaal afgenomen wordt dan ook gegroeid van ruim 8 procent naar bijna een derde. Inmiddels is het aantal digitale toetsplekken bij de hele universiteit uitgebreid naar 1100. 
 
Digitaal tentamineren kent veel voordelen. Niet alleen  studenten geven aan een voorkeur voor digitaal tentamineren te hebben, ook docenten zijn enthousiast. Het scheelt enorm veel tijd om bij open vragen niet eerst de onleesbare handschriften van de studenten te ontcijferen, maar alleen de inhoud van het geschrevene te beoordelen. En typen gaat veelal ook sneller dan schrijven.
 
Door de uitbreiding van het aantal toetsplekken is het nu mogelijk om bij alle opleidingen, dus ook de grote eerstejaars Rechten- en Psychologievakken, gelijktijdig digitaal een tentamen af te nemen. En dat scheelt ook weer tijd, en ruimte.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids