Normal_huiswerk_engels

het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft de zogeheten Richtlijn Taalbeleid vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is om zorgvuldig met de tweetaligheid om te gaan. Op de universiteit zijn namelijk zowel Nederlands als Engels belangrijke voertalen. Dat meldt de Universiteit Leiden.

Op veel universiteiten en hogescholen in ons land krijgt Engels steeds meer aandacht. Engels is immers de ‘lingua franca’ in de wetenschap. Colleges worden soms alleen nog in het Engels gegeven om ook buitenlandse studenten te trekken. Over deze ‘verengelsing’ ontstond afgelopen zomer behoorlijk wat ophef.

In Leiden hebben veel studenten en medewerkers een internationale achtergrond. Toch wil de universiteit ook het Nederlands als wetenschapstaal graag behouden. De Richtlijn Taalbeleid moet zorgen voor duidelijkheid over de onderwijstaal, de taal die binnen het bestuur wordt gebruikt, de tweetaligheid en het taalniveau van docenten, medewerkers en studenten.

Docenten die aan de Universiteit Leiden hun colleges in het Engels willen geven, moeten die taal op minimaal C1-niveau beheersen. Dat moet worden aangetoond door middel van een toets. In de onderwijsevaluaties wordt ook gekeken naar dit taalniveau. Dezelfde eisen qua niveau gelden ook voor internationale docenten die hun colleges in het Nederlands willen geven.

De Leidse universiteit hanteert wat betreft het bestuur - documenten en vergaderingen van bestuurs- en medezeggenschapsraden – in principe het Nederlands, tenzij anders wordt besloten. De universiteit wil aan de andere kant iedereen in staat stellen om te participeren in deze raden, daarom worden medewerkers van internationale komaf gestimuleerd om het Nederlands in elk geval passief toe te eigenen. Datzelfde geldt voor studenten die niet uit Nederland komen.

Bij het succesvol afronden van de online cursus ‘Dutch & More’ krijgen zij veel korting om vervolgens een cursus Nederlands te volgen bij het Academisch Talencentrum. Om bachelorstudenten voor de bereiden op hun master, die vaak grotendeels in het Engels is, kunnen zij online een toets doen om hun taalniveau te testen. Welke taal er bij een opleiding geldt als voertaal, kunnen opleidingen zelf bepalen. Dit moet wel in overeenstemming zijn met de universitaire Gedragscode Voertaal. De Richtlijn Taalbeleid is er verder op gericht om het belang van een consistente doorvoering van de voertaal van vakken te benadrukken. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids