Normal_woordenboek_engels

Colleges op Nederlandse hbo’s en universiteiten worden steeds vaker in het Engels gegeven.  Het doel van die trend is om de studies aantrekkelijk te makken voor internationale studenten, Of Engels als voertaal voor de internationalisering nut heeft, is echter nooit bewezen. Dat zegt hoogleraar Hans de Wit. Hij vindt het gebruik van het Engels veel te ver doorgeslagen. Dat meldt NRC.

De Wit, naast hoogleraar ook directeur van het Center for International Higher Education aan Boston College, is gespecialiseerd in internationalisering. Eerder werkte hij aan de universiteit en hogeschool van Amsterdam. Volgens De Wit is er een taalbeleid nodig, ook om tegen te gaan dat het Nederlands achteruit gaat. Bovendien, zegt hij, zou er wat betreft internationalisering ook aandacht moeten zijn voor Duits, Frans en Spaans, zeker na de Brexit.

De kritiek die de hoogleraar uit op de verengelsing komt overeen met het rapport van de  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat eerder deze maand gepubliceerd werd. Daarin wordt gepleit voor een taalkeuze die per opleiding moet worden gemaakt, afhankelijk van de inhoud en het doel van zo’n studie. Worden colleges in het Engels gegeven, dan zouden docenten taaltrainingen moeten volgen om zich goed te kunnen uitdrukken.

Volgens de wet zou de voertaal in het hoger onderwijs in ons land Nederlands moeten zijn. Universiteiten moeten zelfs zorgen voor het “bevorderen van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands”. Alleen als er echt noodzaak toe is, kan van die standaard worden afgeweken. Deze uitzonderingsregel wordt in de ogen van de KNAW tegenwoordig te vaak en te snel gebruikt.

De internationalisering van het onderwijs is vooral voordelig voor de universiteiten zelf. Elke buitenlandse student levert geldt op. Volgens Nuffic, de organisatie voor onderwijsinternationalisering, zorgt deze groep studenten jaarlijks voor zo’n 1,5 miljard euro. Ook De Wit erkent dat deze studenten uiteindelijk financieel positief bijdragen aan de Nederlandse economie. Ondanks de voordelen op het gebied van geld, is de vereniging Beter Onderwijs Nederland fel tegen de toename van het Engels in het hbo en wo. De vereniging is daarom begonnen met het verzamelen van handtekeningen voor een petitie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids