Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

De vakantieperiode is een tijd voor rust en bezinning. De Nationale Onderwijsgids heeft daarom een nieuwe reeks: 'Rick redeneert'. Rick Veldman (25) is onze 'huis'student (want wat is een onderwijsredactie zonder student-correspondent!); naast zijn studie Geografie & Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen schrijft hij wekelijks over nieuws en actualiteiten voor de Nationale Onderwijsgids. Nu zijn studiegenoten van een biertje liggen te genieten op een zonnig strand, is het voor Rick een mooi moment om eens wat dieper over dingen na te denken. De komende acht weken geeft hij zijn nuchtere kijk op hot topics en serieuze zaken van het studentenleven. Kamerprijzen, ontgroeningen, het leenstelsel? Rick heeft er een mening over. Deze week: stress en studeren.

Door: Rick Veldman

De studententijd is voor velen een tijd van gezelligheid, feestjes, nieuwe vrienden maken, hier en daar wat studeren en als het even mee zit, een diploma aan het einde van de rit. Echter gaan veel studenten, of ze het toegeven of niet, gebukt onder stress. Er is immers veel wat een student kan tegenwerken op zowel studie-, als sociaal en psychologisch gebied. Veel van dergelijke drempels zijn tegenwoordig van invloed op iedereen, zonder dat we er misschien goed genoeg bij stilstaan.
 

Prestatiedruk

Studenten worden allereerst achter de broek aangezeten met de zogenaamde bsa-regeling. Dit bindend studieadvies geven opleidingsinstanties aan studenten na hun eerste studiejaar. In het geval van een negatief advies, moet de student de studie stopzetten. Elke instantie mag zelf de precieze regels invullen. 
 
De Rijksuniversiteit Groningen houdt aan dat een student in zijn eerste jaar 75 procent van de studiepunten moet halen voor een positief bindend studieadvies. Nieuwe studenten worden zo meteen geconfronteerd met een grote prestatiedruk, waardoor zij vaker dan voorheen ervoor kiezen om zich niet bezig te houden met buitenschoolse activiteiten zoals sporten, werken of een studentenvereniging. Dit is problematisch, omdat veel studenten juist behoefte hebben aan dergelijke bezigheden, want sporten is gezond, werken brengt geld in het laatje en bij alle drie de voorbeelden doen studenten veel nieuwe contacten op. Sociale interactie is belangrijk voor iemand die voor het eerst in een nieuwe stad woont, zijn vrienden heeft achtergelaten en aan een compleet nieuw leven begint. 
 
Naast de druk die door de overheid wordt uitgeoefend, kunnen studenten een last voelen uit persoonlijkere kringen. Ze voelen de druk om te presteren om hun ouders trots of tevreden te maken. Daarnaast willen ze niet achterblijven bij hun vrienden, wanneer zij betere cijfers halen of geen uitloop oplopen. Het zijn misschien geen vormen van druk die voor iedereen (even zwaar) opgaan, maar het speelt bewust of onbewust wel mee voor veel studenten.
 

Sociale stress

Een ander belangrijk element van het studentenleven is het sociale aspect ervan. Tijdens de studententijd maak je meer en gemakkelijker vrienden dan ooit en ben je bij allerlei sociale bezigheden betrokken. Het wordt moeilijker om dit te combineren met succesvol studeren, want als student wil je ook je vrienden niet afzeggen of moeten missen. Ook al ‘hoort deze sociale drukte bij het studentenleven’, voor sommige studenten kan deze druk als belemmerend worden ervaren. Ik ken mensen die zich bezwaard voelen als ze iets moeten afzeggen, en zich zorgen maken of hun vrienden het nog wel zien zitten om met hen om te blijven gaan. Je hoort er niet vaak over, maar dergelijke stress speelt wel degelijk onder studenten. Net als de prestatiedruk kan ook deze vorm van stress voor meer mensen gelden dan voor studenten alleen. 
 

Gevolgen

Tegenwoordig zijn veel mensen al in aanraking gekomen met een psycholoog. De wereld om ons heen verandert en er komt zoveel informatie op een mens af, dat het voor velen teveel wordt om zelf te kunnen verwerken. Uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in 2013-2014 onder ruim achtduizend studenten bleek dat 17 procent psychische problemen kende. Veel voorkomende klachten waren een gebrek aan zelfvertrouwen (26 procent), financiële problemen (19 procent) en eenzaamheid (17 procent). 
 
Studenten staan in het middelpunt van enorme hoeveelheden informatie, regels en sociale druk en bevinden zich tevens in de belangrijkste en meest bepalende fase van hun leven. Het is belangrijk dat studenten niet al hun psychische brandstof al verbranden voordat hun werkende carrière goed en wel is begonnen. We moeten er dus om denken dat we hen niet teveel opzadelen met extra werkdruk, geldzorgen en moeilijke keuzes, zodat ook onze toekomstige werkende generatie succesvol op eigen benen kan blijven staan.
 
@Nationale Onderwijsgids / Rick Veldman