Normal_duurzaam

De ruim 300 deelnemers aan de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO17) doen een dringende oproep aan de politiek en formateurs van een nieuw kabinet: plaats duurzaamheid in het onderwijs hoog op de agenda. NDDHO17 vond plaats op 19 mei bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit jaarlijkse event komen studenten, ondernemers, beleidsmakers en IT’ers samen om te praten over een duurzame toekomst. Dit meldt NDDHO.

Voor een toekomstbestendige samenleving is het van belang om duurzaamheid in alle sectoren van het onderwijs in te bedden. Zo kunnen de studenten van vandaag het toekomstbestendige Nederland van morgen realiseren. Eind april riepen 90 hoogleraren het kabinet ook al op om Nederland koploper te maken in de nieuwe, groene economie. Zij vinden dat duurzaamheid een belangrijke plek moet krijgen in het onderwijs en pleiten voor regionale campussen op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie. 
 
De toekomstbestendigheid van onze samenleving, vraagstukken over het klimaat en nieuwe, duurzame businessmodellen vragen een gerichte en interdisciplinaire aanpak. Het hoger onderwijs is bij uitstek de plek waar de dialoog over duurzaamheid kan plaatsvinden. Hier komen onderzoekers en studenten samen en ontstaan vernieuwende ideeën die snel impact kunnen hebben op samenleving en bedrijfsleven. 
 
NDDHO17 stond in het teken van het verbinden van deze 'changemakers' uit onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven. Om ideeën uit te wisselen, toekomstdenkers met elkaar in contact te brengen en tot de duurzaamste oplossingen te komen. Ict speelt daarbij een belangrijke rol. Zo konden deelnemers op de markt, een van de onderdelen van het event, met een virtual reality-bril zien hoe de koude-warmteopslag van het nieuwe datacenter van SURFsara werkt.  
 
Een van de onderdelen van NDDHO is de posterwedstrijd: onderzoekers en studenten met uitdagende of innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid kunnen die presenteren. De jury koos Student Empowerment for Sustainability in Higher Education van Femke Lootens (WUR) als winnaar. 
 
Tijdens NDDHO17 werd ook de SustainaBul uitgereikt, de duurzaamheids-ranking van universiteiten en hogescholen van het landelijk netwerk Studenten voor Morgen. De groenste universiteit van Nederland is Wageningen Universiteit. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids