Normal_maquereaux_etal_makreel_vis_gezondheid_voedsel_voeding_wiki_-c_

De universiteit Wageningen (WUR) wordt aangeklaagd door drie viskwekers. Zij claimen dat de universiteit resultaten in een onderzoek naar visteelt zou hebben aangepast. De viskwekers eisen een schadevergoeding van "enkele miljoenen". Dit meldt Trouw.

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van de Wageningen Universiteit deed enkele jaren geleden onderzoek naar visteelt in opdracht van het toenmalige ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid. Vanaf 2004 stelde het ministerie subsidie beschikbaar voor een project voor het kweken van vis in de Peel. Dit werd door andere viskwekers gezien als oneerlijke concurrentie, Zij begonnen daarom een rechtszaak maar werden door de rechter in het ongelijk gesteld op basis van het onderzoeksrapport van het LEI.
 
De viskwekers wilden het dossier van het ministerie over de kweekvissubsidie graag inzien en troffen hierin een mailwisseling aan tussen een ambtenaar en een jurist van Economische Zaken. De jurist suggereerde dat de conclusies van het onderzoeksrapport van LEI beter anders geformuleerd konden worden, zodat het ministerie sterker zou staan tijdens de rechtszaak. Aldus geschiedde. 
 
De viskwekers zijn nu van mening dat de aangepaste conclusie van invloed was op het oordeel van de rechter. Want uit de oorspronkelijke formulering viel namelijk af te leiden dat het gesubsidieerde project inderdaad concurreerde met hun bestaande viskwekerijen.
 
De WUR stelde na publicatie van deze mailwisseling een intern onderzoek in naar de betrokken onderzoekers. Naar aanleiding van twijfel over hun wetenschappelijke integriteit in de zaak volgde een onafhankelijk integriteitsonderzoek, die is afgerond maar nog niet openbaar is gemaakt.
 
Volens de viskwekers zijn ze alle drie failliet gegaan door het gesubsidieerde kweekproject en ze houden de universiteit verantwoordelijk voor de geleden schade van enkele miljoenen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids