Normal_university_maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) stond in 2015 volledig in zijn recht toen het een hoogleraar ontsloeg, dit oordeelt de rechtbank deze week. De hoogleraar was namelijk tevens directeur van een biomedisch bedrijf, waar de universiteit niet van op de hoogte was. UM betaalde rekeningen voor zijn bedrijf, wat de schijn wekte van belangenverstrengeling. Dat meldt de Limburger.

Doordat de man verzweeg dat hij tevens directeur van een bedrijf was, deed hij niets om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zo oordeelt de rechtbank. Het startte in 2011 toen hij projectleider was voor een onderzoek genaamd BioMIMedics.

De onderzoeksgroep kreeg subsidie en verrichte onderzoek naar het helende effect van biologisch afbreekbare materialen op wonden en hart- en vaatziekten. Naast de betrokkenheid van vier universiteiten bij dit onderzoek, was ook het bedrijf Interface Biomaterials BV betrokken. Van dit bedrijf was de hoogleraar directeur en aandeelhouder. Zijn bedrijf deed mee met de aanbesteding van het onderzoeksproject, maar de hoogleraar verzweeg dat het bedrijf van hem was. Toen Interface Biomaterials de aanbesteding toegezegd kreeg, stuurde de hoogleraar rekeningen naar de universiteit.

De hoogleraar zegt zijn nevenactiviteiten te hebben vermeld op de website van de universiteit. Hij zit daardoor niet fout, vindt hij, en creëerde geen schijn van belangenverstrengeling. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids