Normal_stress__zorgen__depressief

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) heeft elf beurzen toegekend aan vooraanstaande wetenschappers uit Nederland en het buitenland. Deze week arriveren de geselecteerde onderzoekers in Amsterdam, waar ze vijf maanden als fellow bij het NIAS zullen werken en wonen. Dit meldt het NIAS.

Zes onderzoekers zullen als themagroep gaan werken aan het verbeteren van de behandeling van depressiviteit en andere veel voorkomende psychologische klachten. “We hebben effectieve behandelingen voor depressie. Maar bij slechts de helft van de patiënten slaat een behandeling aan. Hoogst problematisch. Bovendien is het aantal patiënten wiens klachten weer terugkomen, onacceptabel hoog,” zegt Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht, en coördinator van de NIAS themagroep. “Veel onderzoeksresultaten dringen niet door tot in de behandelkamer, terwijl ervaringen uit de behandelkamer vaak niet worden meegenomen bij het ontwerp van wetenschappelijke studies. De kloof tussen wetenschappelijke experimenten, klinisch onderzoek en de alledaagse behandelpraktijk is te groot.” De komende tijd zullen de klinische psychologen, neurowetenschappers, methodologen en psychiaters daarom samen gaan werken aan het integreren van onderzoek en praktijk, onder andere door richtlijnen op te stellen en online te verspreiden. 
 
De themagroep bestaat uit Claudi Bockting (Universiteit Utrecht), Angélique Cramer (Universiteit van Amsterdam), Steve Hollon (VanderBilt University, USA), Johan Ormel (UMC Groningen), Philip Spinhoven (Universiteit Leiden), Greg Siegle (University of Pittsburgh, USA) en internationale gastonderzoekers.
 
Het NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en selecteert fellows uit binnen– en buitenland voor een residentieel fellowship. Het instituut stimuleert wetenschappelijke vernieuwing door onderzoekers tijd en ruimte te geven voor reflectie en interactie in een interdisciplinaire context. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids