Normal_stad_mensen_bevolking_straatbeeld_winkelstraat

Hogescholen en universiteiten gaan samenwerken met diverse 'kennissteden' om een om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. De partijen hebben daarvoor de zogenoemde City Deal 'Kennis Maken' gesloten. Deze nieuwe intensieve samenwerking tussen wetenschap en de lokale overheid moet zorgen voor een evidence-based stedelijk beleid. Dit meldt VSNU.

De City Deal zal zich richten op vraagstukken zoals armoede in bepaalde stadswijken en de groeiende behoefte aan zorg en sociale inclusie. De samenwerking biedt niet alleen ondersteuning aan grote steden bij de aanpak van dergelijke problemen maar vormt ook een rijke leeromgeving voor studenten. Studenten zullen samen met onderzoekers en professionals uit de praktijk relevante onderzoeksvragen formuleren, onderzoek uitvoeren en zo oplossingsrichtingen proberen te vinden voor stedelijke problemen.

De gemeenten Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen werken samen en met partijen binnen de stad en de regio. Naast de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen zijn ook het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences), het Netwerk Kennissteden Nederland en de ministeries van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken bij de City Deal betrokken. De City Deal is een uitwerking van de Strategische Agenda Hoger onderwijs en Onderzoek 2015-2025.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids