Normal_college__studenten__collegezaal__studie

Ter gelegenheid van de Wereld Mensenrechtendag op 10 december zijn aan Tilburg University de Max van der Stoel Human Rights Awards 2016 uitgereikt aan twee promovendi en een masterstudent voor hun promotie- respectievelijk afstudeeronderzoek. De eerste prijs voor dissertaties (2000 euro) ging naar zowel Lize Glas van de Radboud Universiteit als Michelle Parlevliet van de Universiteit van Amsterdam. De prijs voor beste masterthesis (1000 euro) was voor Thomislav Chokrevski van Tilburg University. Dat meldt Tilburg University.

De jury, onder voorzitterschap van Brigit Toebes (Rijksuniversiteit Groningen), noemde de dissertatie van Lize Glas over de procedurele dialoog binnen het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens een originele, innovatieve en moedige analyse. Glas bestudeerde hoe een brede dialoog over de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Mensenrechten wordt gevoerd door alle partijen binnen het systeem van de Conventie. Glas deed concrete aanbevelingen om de dialoog te verbeteren, wat ten goede zou komen aan legitimiteit van het Hof.

Het onderzoek van Michelle Parlevliet naar de relatie tussen mensenrechten en conflictoplossing is volgens de jury zeer oorspronkelijk en innovatief. Parlevliet bekeek het dilemma tussen prioriteit geven aan het oplossen van een conflict enerzijds en het beëindigen van schendingen van de mensenrechten anderzijds. Hoewel ‘mensenrechten’ en ‘conflictoplossing’ in de praktijk vaak twee heel verschillende domeinen zijn, laat Parlevliet zien dat ze elkaar ook beïnvloeden en overlappen en dat daarmee rekening moet worden gehouden.

Thomislav Chokrevski schreef de Master’s thesis 'Re-writing brains and minds', door de jury gekarakteriseerd als een ongebruikelijke en zeer originele onderneming om de betekenis van de vrijheid van denken te conceptualiseren in relatie tot technieken om gedachten te manipuleren. Chokrevski’s doel was om legitieme van illegitieme technieken van gedachtenmanipulatie te onderscheiden. Daarmee baande hij een weg naar de ontwikkeling van een juridisch raamwerk voor de vrijheid van denken.

De Max van der Stoel Award is in het leven geroepen door Tilburg University en naar Max van der Stoel vernoemd toen hij afscheid nam van de Tilburgse universiteit als hoogleraar internationaal recht. De prijs is bedoeld als stimulans voor studenten en promovendi van Nederlandse en Vlaamse universiteiten die gelieerd zijn aan de Onderzoeksschool voor de Rechten van de Mens. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids