Normal_arts__dokter__hartslag__controle__ziekenhuis

Binnenkort start een fellowship bij Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON) waardoor een brugfunctie wordt vervuld tussen de orthopedie, radiologie (MRON) en de nucleaire geneeskunde van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De fellow zal klinische werkzaamheden verrichten maar heeft daarnaast een belangrijke taak om beeldvormende processen rondom orthopedische aandoeningen te optimaliseren dan wel te innoveren. Dat meldt Ziekenhuisgroep Twente.

Met de opleiding Technische Geneeskunde heeft de Universiteit Twente (UT) enkele jaren geleden een nieuwe discipline in de zorg geïntroduceerd. Voor de verdere professionalisering is het noodzakelijk dat Technisch Geneeskundigen, net als artsen, de mogelijkheid krijgen een klinisch vervolgopleidingstraject te volgen: een Fellowship Technische Geneeskunde. Vorige week maakte de UT bekend dat zij met een stimuleringsregeling komt voor zes nieuwe Technische Geneeskunde Fellowships. Naast OCON is de UT met vijf universitaire centra in Nederland een overeenkomst voor een fellowship aangegaan.

De doelstelling van het fellowship is om vanuit OCON, de orthopedische kliniek binnen de muren van ZGT, de brugfunctie tussen orthopedie, radiologie en nucleaire geneeskunde te vervullen. Hier zal de fellow de integrale spil worden om beeldvormende technologie optimaal te integreren in de orthopedische praktijk, met als specialisatie het inzetten van (innovatieve) dynamische en biomechanische imaging ten behoeve van het diagnosticeren van orthopedische pathologie. Bovendien onderhoudt de fellow nauwe banden met de UT zodat de fellow op de hoogte blijft van de nieuwste technologische ontwikkelingen en technologische innovaties laagdrempelig toegepast kunnen worden in de patiëntenzorg.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids