Normal_rss_entry-57013

De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) wil niet meer meewerken aan een onderzoek van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie die oordeelt over hoger onderwijs. De rector van de instelling veroorzaakte herhaaldelijk deining met uitspraken die door velen als discriminerend en haatzaaiend worden ervaren, tot deze week toe.

Deze week liet de instelling weten niet meer te willen meedoen aan een onderzoek dat was afgesproken. Onderwijsminister Jet Bussemaker meldde het stopzetten van de medewerking donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Als minister kan ze nu nog niet veel doen. Daarvoor is nieuwe wetgeving nodig. Die heeft ze op aandringen vanuit de Kamer inmiddels uitgedacht en moet het haar mogelijk maken in te grijpen als onderwijsinstellingen hun taak om het "maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen'' niet uitvoeren.

Dit plan maakt deel uit van een wetsvoorstel dat ook de namen universiteit en hogeschool moet beschermen, net zoals de daar te verwerven titels. Op hoofdlijnen is de Tweede Kamer het daarmee eens. Er zijn echter nogal wat vragen over. Zo vindt de SGP het maar raar dat de Volksuniversiteit toch universiteit mag blijven heten, terwijl daar volgens deze partij "yogadansen voor senioren'' wordt onderwezen. Maar dat is het hem nou net, volgens de minister; volgens haar is er geen mens die zal denken dat je daar een academische graad in kunt halen. Anders ligt het bij de Evangelische Hogeschool, die mensen voorbereidt op het hoger onderwijs. Daar ligt verwarring weer wel op de loer.

De IUR zegt in een reactie geen vertrouwen te hebben in het onderzoek van de NVAO. Gemaakte afspraken over dit onderzoek werden telkens veranderd, aldus de Islamitische Universiteit Rotterdam. Volgens de instelling "werd duidelijk dat de NVAO onder zware druk lag van de Onderwijsinspectie en minister Bussemaker. Hiermee werd het instellingsbestuur van de IUR duidelijk dat de lange arm van de minister via de Onderwijsinspectie doorklonk in een onafhankelijk onderzoek van de NVAO''. Een verzoek tot een persoonlijke toelichting is door Bussemaker afgeslagen, aldus de universiteit.

Door: ANP