Normal_anietenkapel__uva__universiteit_van_amsterdam

Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben samen met het ministerie van onderwijs gewerkt aan een regeling die studeren in eigen tempo mogelijk moet maken. Deze regeling is nu online gezet op www.internetconsultatie.nl en staat open voor commentaar. Dit meldt UvA. 

Het initiatief voor de pilot flexstuderen kwam van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), VVD en PvdA. Vertegenwoordigers van studentenraden hebben intensief meegedacht hoe deze regeling het bewust en planmatig studeren kan versterken en het beste aansluit bij de wensen van studenten die naast hun studie andere activiteiten ontplooien. Na de zomer besluit de UvA over deelname aan de pilot en legt dit voor aan de Centrale Studentenraad (CSR). Daarna wordt gekeken welke opleidingen mee gaan doen aan de pilot. De pilot is beperkt tot zo'n 1000 studenten.
 
Minister Bussemaker van Onderwijs heeft in december 2015 haar goedkeuring verleend aan het plan van de VVD en PvdA voor een experiment met flexibel studeren. De partijen willen studenten meer vrijheid geven om hun opleiding naar eigen inzicht vorm te geven. Tijdens het experiment betalen studenten daarom alleen collegegeld voor de vakken die ze dat jaar volgen in plaats een vast bedrag dat voor iedereen geldt.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids