Normal_open_universiteit_nederland_2

Door het toenemend aantal complexe mondiale vraagstukken, groeit ook de behoefte aan mensen die vanuit een breed perspectief kunnen werken aan oplossingen. Zij moeten over de muren van traditionele wetenschapsgebieden heen kunnen kijken en interdisciplinair kunnen denken en handelen. Om studenten hiervoor op te leiden start de Open Universiteit per 1 september 2016 het eerste in Nederland online te volgen Open University College: programma Liberal Arts & Sciences op bachelorniveau. Dit meldt de Open Universiteit.

Studenten specialiseren zich veelal binnen een vakgebied. Maar maatschappelijke vraagstukken kenmerken zich vaak door hun complexiteit en zijn steeds moeilijker oplosbaar vanuit één discipline. Er is daarom juist behoefte aan mensen die over de muren van de traditionele wetenschapsgebieden heen willen en kunnen kijken. De grote meerwaarde van het nieuwe Open University College: programma Liberal Arts & Sciences van de Open Universiteit schuilt in de interdisciplinaire vaardigheden die studenten verwerven. Zij worden opgeleid tot bruggenbouwers die inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines weten te combineren om zo te komen tot doeltreffende oplossingen. 
 
Studenten volgen binnen de faculteit Management, Science & Technology (MST) het (gebonden) disciplinaire programma van één van de online te volgen bacheloropleidingen Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Milieu-natuurwetenschappen, allen opleidingen die op de eerste plaats staan in de meest recente Nationale Studenten Enquête. Daarnaast kiezen zij cursussen uit het speciaal samengestelde MST verbredingspakket op basis van een selectie van cursussen van de drie andere opleidingen. Ook in de vrije ruimte kunnen ze cursussen uit het verbredingspakket inbrengen of kunnen ze om vrijstelling vragen voor cursussen die bij andere hoger onderwijsinstellingen succesvol zijn afgesloten. Het nieuwe Open University College: programma Liberal Arts & Sciences sluit met deze opzet goed aan op het door de Open Universiteit voorgestane online, activerend en persoonlijk onderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids