Normal_21458c0102e0c20100637678017b3b0b00a5e7a0010701c36c025b0180

Tijdens het congres van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat (NKWK) in mei hebben vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS), de Universiteit Twente, TU Delft en de Universiteit Utrecht een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Op drie velden zal de komende jaren de samenwerking worden geïntensiveerd: waterveiligheid, rivierwaterbouwkunde en waterbouwkundige constructies. Dat meldt Universiteit Twente (UT).

Prof. Hulscher, betrokken vanuit de UT: “Met deze samenwerking hopen we de interactie tussen onderzoek op de universiteiten en de projecten van Rijkswaterstaat verder te versterken, met name in en rond de Nederlandse rivieren om zo beter voorbereid te zijn op de uitdagingen voor de komende 200 jaar.” Zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs heeft binnen dit samenwerkingsverband uitwisseling plaats om kennis te valoriseren. De Universiteit Twente verbindt afstudeer- PDEng- en promotieprojecten aan RWS projecten die gezamenlijk door RWS en de UT worden begeleid.

Tijdens het congres werd ook het Delta Platform officieel opgericht. Drie hogescholen namen het initiatief voor het Delta Platform: HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein. Zij werken samen met de universiteiten van Utrecht en Delft, University College Roosevelt, het onderzoekscentrum NIOZ, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant en Zeeland en de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta. De oprichters hopen door de bundeling van krachten tot nieuwe kennis te komen die direct zijn weerslag zal hebben op het 'deltaonderwijs'. 

© Nationale Onderwijsgids