Logo_download__3_

De opleiding Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht heeft de ASPIRE-to-Excellence Award gewonnen. De Utrechtse artsenopleiding heeft als eerste in Nederland deze prijs ontvangen. Geneeskundestudenten in Utrecht zijn sterk betrokken bij de uitvoering, het beleid, het management en de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding. Dit meldt de Universiteit Utrecht. 

Studenten van de opleiding spelen volgens het juryrapport een belangrijke rol in het onderwijsmanagement en zijn goed vertegenwoordigd en actief op alle niveaus van de organisatie. Een wezenlijk aantal studenten participeert in opleidingscommissies. Met de studentassessor en de studievereniging is er een directe schakel tussen het management, de opleidingsdirecteur, de onderwijscoördinatoren en de andere geneeskundestudenten. Ook in de ontwikkeling van het nieuwe curriculum zijn studenten bij alle processen betrokken en vertegenwoordigd in alle commissies en subcommissies van deze curriculumontwikkeling.
 
Studenten geven of begeleiden veel onderwijs aan andere studenten op verschillende onderwerpen en in verschillende studiejaren. Studenten waarderen het onderwijs van andere studenten zeer en er is bewijs dat de leerresultaten gelijk of beter zijn dan wanneer reguliere docenten onderwijs geven. Ouderejaarsstudenten die vooraf grondig zijn getraind geven goed gewaardeerd praktisch en klinisch lijnonderwijs aan studenten uit jaar 1 en 2 van de bachelor opleiding.
 
Ieder jaar kiezen 30 tot 40 studenten uit het laatste jaar van hun master voor een keuzestage van 6 weken. Zij verzorgen onder andere het onderwijs in klinisch redeneren voor bachelor studenten. Na het succesvol afronden van deze Onderwijsstage ontvangen zij de Studenten Onderwijs Kwalificatie (STOK). Hun literatuurstudies en onderwijsadviesprojecten dragen bij aan onderwijsontwikkeling van de opleiding.
 
© Nationale Onderwijsgids