Normal_timboektoe_manuscripten

Promovendus Hüseyin Şen (Universiteit Utrecht) ontdekte bij toeval twee dertiende-eeuwse manuscripten die al vijftien jaar vermist zijn uit de bibliotheek van Konya (Turkije). Daar werd in 2000 ontdekt dat ruim honderd werken ontvreemd waren, waarvan er nu in totaal vijf zijn teruggevonden. Şen is bezig met zijn promotieonderzoek naar de geschiedenis van Arabische en Islamitische wetenschap. Dat meldt Universiteit Utrecht.

Şen was bezig met een privé-onderzoek naast zijn promotie toen hij informatie tegenkwam over de omvangrijke diefstal uit de bibliotheek van Konya. Daar werd in 2000 ontdekt dat ruim honderd historische manuscripten ontvreemd waren uit het archief. Het originele binnenwerk van de boeken was gestolen en vervangen door kopieën, waardoor de omslagen ongemerkt ‘waardeloos’ in de kast stonden. Hoe lang de originele manuscripten op het moment van deze ontdekking al gestolen waren, is niet bekend.

Şen vergeleek de lijst van gestolen manuscripten met een aantal catalogi van collecties die hij gebruikt in zijn promotieonderzoek. Hij ontdekte in de bibliotheek van de Universiteit van Pennsylvania een tweetal werken die verdacht veel leken op twee van de manuscripten op de lijst. Bij nader onderzoek bleek het inderdaad te gaan om de gestolen manuscripten. De boeken bevonden zich in de collectie van verzamelaar Lawrence J. Schoenberg, die zijn collectie historische werken beschikbaar heeft gesteld aan de universiteitsbibliotheek van Pennsylvania.

“De curator was heel meewerkend”, vertelt Şen. “De universiteitsbibliotheek en de beheerder van de collectie hebben hier geen schuld aan. De kunsthandelaar die de werken verkocht had eigenlijk wel beter moeten weten.” De curator van de Schoenberg Collection overhandigde de manuscripten vorige maand officieel aan het Etnografisch Museum in Ankara. De gouverneur van Konya reikte Şen een trofee en een certificaat uit als dank voor zijn werk.

Eerder werden drie werken teruggevonden die gestolen waren uit de bibliotheek van Konya. De overige gestolen werken zijn nog steeds spoorloos.

© Nationale Onderwijsgids