Logo_download__1_

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het jaarbericht 2014 op haar website staan. In dit rapport staan onder meer de kerncijfers 2014. De programmagelden voor het primair, voorgezet, middelbaar beroeps, hoger beroeps en wetenschappelijk onderwijs worden uitgewerkt. Net als cursusgelden, lesgelden, studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten. Dit meldt de DUO. 

 

In 2014 gaf de DUO 3.906,6 miljoen euro uit aan studiefinanciering. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen eindigde de teller op 3.573.0 miljoen euro. De kosten voor het OV-Reisrecht verdubbelden daarentegen bijna, deze stegen van 450,3 miljoen naar 819,1 miljoen euro. De tegemoetkoming studiekosten liet een kleine daling zien; van 88,2 in 2013 ging het naar 85,5 miljoen in 2014.
 
In totaal gaf de DUO daarnaast 36,8 miljoen euro uit aan programmagelden voor de lerarenbeurs. In 2013 stond de teller op 36,2 miljoen. 
 
Ook betaalde de DUO in 2014 programmagelden aan onderwijsinstellingen. Het primair onderwijs kreeg het meeste: 9,6 miljard euro. Daarna volgde scholen voor voortgezet onderwijs met 7,3 miljard euro. Het wetenschappelijk onderwijs kreeg 4,2 miljard euro, terwijl het hbo 2,7 miljard euro ontving en het mbo 3,7 miljard euro. 
 
Klik hier om het jaarbericht 2014 in te zien. 
 
© Nationale Onderwijsgids