Logo_w350h250_logo_nvao

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft in de eerste helft van 2014 aan 28 opleidingen uit het wo en 4 opleidingen uit het hbo een 'herstelperiode' toegekend. In 2014 zijn nu al net zoveel herstelperiodes toegekend als in geheel 2013. “Universiteiten moeten meer aandacht schenken aan de kwaliteit van hun onderwijs,” aldus NVAO-voorzitter Anne Flierman. Dit meldt de NVAO in haar halfjaarbericht Nederland 2014. 

De stijging in het aantal slechte beoordelingen komt volgens de NVAO voornamelijk door opleidingen in de Geesteswetenschappen, zoals geschiedenis, mediastudies en kunst en cultuur. In juni gaf de accreditatieorganisatie al te kennen dat een groot deel van deze opleidingen onder de maat was. Er werden het afgelopen half jaar maar een beperkt aantal herstelperiodes aan nieuwe opleidingen toegekend. Slechts 5 nieuwe opleidingen presteerden onvoldoende; 1 in het wo en 4 in het hbo. 
 
Het aantal opleidingen met een goede beoordeling zit daarentegen ook in de lift. 31 opleidingen ontvingen dit stempel in de eerste helft van 2014. Geen enkele opleiding werd gewaard als 'excellent'. De NVAO bekijkt momenteel wel 3 opleidingen die door de visitatiecommissie aangedragen zijn als excellente opleidingen. 
 
Volgens Anne Flierman, voorzitter van de NVAO, zijn de slechte beoordelingen van de opleidingen het gevolg van dieper liggende problemen in het wetenschappelijke onderwijs. Flierman: “Aan de universiteit gaat veel aandacht uit naar onderzoek. Onze bevindingen laten zien dat een forse inspanning nodig is om niet alleen het rendement, maar ook de kwaliteit van het onderwijs aan de universiteiten in de volle breedte op het gewenste hoge peil te brengen en te houden. Het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek is heel goed, maar ook het wetenschappelijk onderwijs moet over de volle breedte op topniveau blijven. Daarom is er bij de universiteiten meer bestuurlijke aandacht voor onderwijs nodig. Studenten, die straks veel in hun studie moeten investeren, mogen dat ook van hun universiteit verwachten.”
 
Klik hier voor het rapport. 
 
© Nationale Onderwijsgids