Kentalis en RUG verlengen leerstoel Marleen Janssen onderzoek doofblindheid

Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen verlengen voor een periode van drie jaar de samenwerking voor de leerstoel ‘Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid’ van Prof. Dr. Marleen Janssen. Samen met haar team onderzoekt Janssen de effectiviteit van nieuwe interactie- en communicatiemethoden voor kinderen en volwassenen met doofblindheid.

Marleen Janssen is sinds 1 maart 2008 hoogleraar Orthopedagogiek met de leeropdracht Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid. Daarmee is zij de enige hoogleraar doofblindheid ter wereld. De verlengde samenwerking met Kentalis maakt het mogelijk om de komende jaren inhoudelijk het accent te leggen op kwalitatief zeer hoogwaardige communicatie voor mensen met doofblindheid.

“Mensen die niet goed kunnen horen én zien hebben net als iedereen het recht op een zo
zelfstandig mogelijk, zinvol en sociaal leven”, zegt Janssen. “Om deze mensen hierbij te helpen en begeleiden is specialistische kennis nodig die verder gaat dan kennis voor alleen dove of blinde mensen. Het wetenschapsgebied ‘Communicatie bij doofblindheid’ is vooral pionieren, met als uiteindelijk doel mensen met doofblindheid de mogelijkheid te geven hun gedachten en gevoelens te communiceren met anderen.”

Mensen met doofblindheid communiceren via tast en tactiele gebaren, waarvoor zij afhankelijk zijn van horende en ziende begeleiders. Het wetenschappelijk onderzoek van Marleen Janssen onderbouwt de methoden en ervaringen van begeleiders. Deze ‘vastgelegde’ kennis wordt vervolgens weer breder ingezet in de praktijk.

Dit jaar promoveren vier onderzoekers. De inhoud van de onderzoeken bouwt voort op de methode
‘Contact’, eerder ontwikkeld door Janssen in samenwerking met Kentalis. De onderzoeken geven aan hoe begeleiders vanuit een goed contact nieuwe inzichten en vaardigheden leren zodat personen met doofblindheid hun gedachten en gevoelens over allerlei onderwerpen kunnen overbrengen. De
komende jaren staan kennisoverdracht naar de praktijk en de ontwikkeling van kennis centraal. Vanuit nieuwe theoretische perspectieven wordt onderzocht hoe coaching van begeleiders leidt tot het zo goed mogelijk ontwikkelen van communicatie en taal van mensen met doofblindheid.

© Nationale Onderwijsgids