Logo_wageningen_university_logo

Promotiestudenten van de Wageningen University (WUR) mogen toch religieuze of politieke uitspraken opnemen in het dankwoord van hun proefschrift. De universiteit doet dit nadat hevige commotie was ontstaan toen een promovendus zijn dankwoord waarin hij God bedankte moest schrappen. Dit meldt Volkskrant.

De promovendus wilde God bedanken omdat hij veel aan zijn geloof had gehad. Hij zette de zin “My Father God, thank You, it's the most wonderful thing to be loved and honoured by You” in zijn dankwoord met daarbij een citaat van Augustinus. De decaan had vorig jaar echter besloten dat religieuze en politieke uitingen niet zijn toegestaan in proefschriften. Ook niet in de dankbetuiging waarin promovendi volgens traditie een persoonlijk woord richten aan iedereen die ze willen bedanken.

Het College van Promoties dreigde het proefschrift terug te trekken als de promovendus de zinnen in het dankwoord niet zou afplakken. Toen het nieuws bekend werd, barstte een storm van kritiek los. De regels zijn daarop opnieuw tegen het licht gehouden en vervolgens aangepast. Ook het plan om alle andere dankwoorden onder de loep te nemen lijkt de universiteit te hebben ingetrokken.

©Nationale Onderwijs