Logo_dittrich-v

VSNU-voorzitter Karl Dittrich heeft namens de veertien Nederlandse universiteiten het Nederlands kennis en innovatiecontract 2014-2015 getekend. Deze innovatiecontracten leiden tot een investering van twee miljard euro in onderzoek en innovatie binnen de negen topsectoren. In deze topsectoren vindt publiek-private samenwerking plaats tussen bedrijven en universiteiten.

VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Ik ben blij met de aangekondigde investeringen. Het topsectorenbeleid zorgt voor een versterking van de contacten tussen wetenschap en bedrijfsleven. Dat is belangrijk voor het innovatief vermogen van Nederland en draagt bij aan een hopelijk spoedig herstel van de economie’. De universiteiten benadrukken dat naast deze waardevolle investering ook middelen van het kabinet en het bedrijfsleven nodig blijven voor de wetenschapsgebieden buiten de topsectoren.

© Nationale Onderwijsgids